Olle & Arne, Arne från Hallabro, Håkan Robertsson, Magnus Bejmar    
       
           
   
Bild: Olle&Arne  
   
           
   

 

En korv va' en korv
av Magnus Rosén

En korv, va en korv, när svälten var stor.
Idag är knappt hälften av den vad du tror.
En fisk, var en fisk utan risk att förtäras.
Idag sitter fiskarn´ på land och förfäras.
Haven på havamals tid var en gåta.
Idag kan knappt haven göra oss våta
Folk hälsa förr, hälsa folk mer än brukligt
Idag när man hälsar, man räds för något sjukligt.

Vid ettestupan tog man livet av gamla.
Idag får de gamle sitta hemma å´ ramla.
Förr fanns det fogdar, om fog fanns för det.
Fogdar, det finns faktiskt fortfarande.
En korv var en korv, och en fisk var en fisk
Kärnkraft är sannerligen helt utan risk.
Ingen här någonsin ville väl tro
att "jämmer-likheten" så länge fått gro.

En korv, va en korv, när svälten var stor.
Idag är knappt hälften av den vad du tror.
En fisk, var en fisk utan risk att förtäras.
Idag sitter fiskarn´ på land och förfäras.
Haven på havamals tid var en gåta.
Idag kan knappt haven göra oss våta
Folk hälsa förr, hälsa folk mer än brukligt
Idag när man hälsar, man räds för något sjukligt.

Vardagen slit ockuperar våra hjärnor.
Vi glömmer att ovanför oss finns det stjärnor.
Vi måste våga visa framtidsvisioner.
Faraoner och patroner skall bli glömda snobbfasoner.
En korv, skall bli en korv, om än hälften så stor
En fisk skall bli en fisk, om han så är min egen bror.
Och "jämerlikheten" blir solidaritet
när alla vet vad som menas med det.

©MagnusRosén

 

   

 Till förstasidan

Mer om Olle & Arne

En titt på Hallabro

Läs recensioner

Kontakta oss

Föreställningsbilder

SÅNGTEXTER

Till far

En korv

Helsingör

Till Kontakten

Helges gurkor

Till Frälsningarmen

Till våra Lassar

   
    Förstasidan Mer om Olle & Arne En titt på Hallabro  Recensioner Kontakta oss Föreställningsbilder
SÅGTEXTER: Till far En Korv Helsingör Kontakten Helges gurkor Till Frälsningsarmén