Till förstasidan    
   


Maj 2003

Sancta Mariakören
Carl Gustafs Motettkör
Musik i Blekinge
Teater Hela Livet
 

Med stöd från Ronneby Kommun

 
 
  Förord
  Föreställningen
  Medverkande
  Föreställningsbilder
  Tack till
 
   
   


  Soft Center
SE-372 25 RONNEBY
Tel: 0457 38 60 62

info@TeaterHelaLivet.nu

 

 

 

 
 

Foto: Thorbjörn Frennesson

Genom Judas ser vi Jesus

Bibelns författare hade bestämt sig för att Judas var en ond människa, vars motiv för sin bedräglighet var girighet.

Rockoperans librettoförfattare Tim Rice ser istället i Judas en renhjärtad upprorsman, likt många av de ungdomar som deltog i demonstrationstågen i slutet av sextiotalet.

Denne Judas har förhoppningar om att Jesus kommit för att leda folket till protest mot orättvisorna. Och blir besviken när han förstår att Jesus inte tänkt sig detta.

När Jesus Christ Superstar kom var den svår för kyrkan att hantera. Vad var detta för Jesus som presenterades, en människa på gränsen till utmattning som verkar reagera helt ickerationellt? Och berättelsen om Judas verkade gå emot Bibeln.

När vi idag spelar verket är det just i mötet mellan Jesu mänsklighet och hans gudomlighet som vi ser Gud. Gud som är nära oss, som delar vår börda, som vill få oss att tänka på ett annorlunda sätt, i andra dimensioner. Som vill få oss att upptäcka det här svåra med ovillkorlig kärlek.

Att förlåta. Att inse att det inte finns några manualer eller bruksanvisningar hur man ska leva sitt liv, utan ett ständigt personligt lyssnande efter Guds röst.

Att medkänsla tar minst ett liv att lära sig.
Judas blir varse detta, kanske före alla andra människor runt Jesus.

Kahlil Gibran, denne märklige författare som kallas Profeten, låter Judas säga så här strax innan har tar sitt liv:

  ”Jag har överlämnat honom, och han blev korsfäst samma dag….

Men…ändå…när han dog på korset, dog han som en kung… i alla fall!

Han dog i stormen som befriare dör, som stora män som lever bortom svepningen och gravstenen.

Och hela tiden medan han var döende, var han nåderik, och han var vänlig och hans hjärta var fullt av medömkan.

Han kände medkänsla också för mig som hade överlämnat och förrått honom…

Han dog som en kung, och jag skall dö som en förbrytare. Men i mitt hjärta vet jag att han skall förlåta mig.”

Så mycket det finns att lära sig. Därför är det fantastiskt att leva.
Ulf Fembro
 


 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Uppdaterad 19 oktober 2015