DITT BESÖK
 
VÅR TEATER

BAKFICKAN 

 
FÖR MEDLEMMAR 
IMPRO 
SOMMARTEATER   
NYÅRSREVYER 
Medlem i Folkets Hus och Parker.

PÅ TURNÉ
ARKIV Egna produktioner
MEDIA KLIPP

Ronneby Folkteater. Gångbrogatan 1. 372 37 Ronneby. Postadress: Rådhusparken. 372 37 Ronneby. Mail: Kontakt@RonnebyFolkteater.se
OrgNr: 802451-3544. Bankgiro: 614-0669. EU VAT-nr: SE802451354401. Swish: 123 170 90 13  
  
KOMPISKORTET gäller på Folkteatern. Boka biljetter på kontakt@RonnebyFolkteater.se eller länets Turistbyråer.


 

 

Om Ronneby Folkteater

SOM EN ÖPPEN DEMOKRATISK MÖTESPLATS spelar vi en viktig roll i arbetet med att göra kultur, nöje och möten tillgängliga för människor.

Folkteatern i Ronneby är en mötesplats för scenkonsten.
Alltid med spelglädjen och det folkliga skrattet som det vassaste vapnet.

Förutom vårt breda arbete som Community teater, där vi främst arbetar med ronnebymaterial, lokalhistoria, likväl som samhällssatir, erbjuder vi direktsänd opera, gästspel och konserter i vår gamla fina jugendteater, invigd 1911. Vi har utskänkningstillstånd för pausservering av öl och vin.

Vi har också en omfattande turnéverksamhet med föreställningar för barn och vuxna.
Föreställningar som passar in på små och stora scener, bygdegårdar, föreningsmöten, ute och inne.

Vi är en religiöst och politiskt obunden ideell förening.
Välkommen att kontakta oss om du vill veta mera!

Folkteatern är medlemmar i Folkets Hus och Parker, och har därmed kollektivavtal.
Vi är också medlemmar i Riksteatern Blekinge samt ABF Blekinge.
 

Bli medlem

Hos oss kan du  bli medlem om du vill medverka i teaterträning, nyårsrevyer eller sommarteatrar,
på eller bakom scenen.
Medlemsavgiften är 87:-, eller 57:- om du är under 26 år.
Medlemsavgiften betalas till vårt Bankgiro: 614-0669 eller med
Swish till: 123 170 90 13 
Glöm inte att ange ditt namn och din mailadress!

Som medlem är du olycksfallsförsäkrad via vår gruppförsäkring i Folksam.
Försäkringen ger ett grundskydd om du råkar ut för en skada i samband med föreställning, repetition eller
annan föreningsaktivitet men även under resor till och från sådana aktiviteter.

Vår stadga

 
     
Alkohol och drogpolicy

Folkteaterns policy innebär för barn och ungdomar
Ingen alkohol får förtäras av person under 18 år.
Rökning eller snusning får ej förekomma.
Narkotiska preparat får ej brukas eller hanteras.

Folkteaterns policy innebär för medlemmar över 18 år
Under repetitioner och föreställningar får alkohol ej förekomma.
Vid fester får alkohol intagas i måttliga mängder av myndig person.
Egen alkohol får ej medhavas i föreningens lokaler.
Langning får ej ske.
Narkotiska preparat får ej brukas eller hanteras.

Folkteaterns policy innebär att:
Styrelsen ska tillse att samtliga medlemmar är informerade om föreningens drogpolicy.
Styrelsen ska vara uppdaterad på policyns innehåll.
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för att policyn efterlevs.

Åtgärder om drogpolicyn inte efterlevs

Åtgärd om barn eller ungdom felar
Påtala och informera om policyn, rikta en tillsägelse till den felande samt informera berörd förälder.
Vid upprepning kan avstängning bli aktuell.
Förekomst av narkotika medför direkt avstängning.

Åtgärd om vuxen felar
Påtala och informera om policyn samt rikta en tillsägelse till berörd person.
Vid upprepning kan avstängning bli aktuell.
Förekomst av narkotika medför direkt avstängning.

Åtgärder för att sprida vår drogpolicy till våra medlemmar och andra
Information på vår hemsida.
Information vid barn och ungdomsaktiviteter.
Policyn anslås på teatern.

Vår drogpolicy

  Verksamhetsberättelser

2010 (Verksamheten drevs av ABF Blekinge)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

 

     
Styrelse 2022
       
Ordförande Carina Ringtun CR@RonnebyFolkteater.se 0724 430 085
Kassör Leo Rise LR@RonnebyFolkteater.se   
Sekreterare Urban Jönsson UJ@RonnebyFolkteater.se  
Ledamöter Kseniya Ani KA@RonnebyFolkteater.se  
  Ingegerd Ådahl IA@RonnebyFolkteater.se  
Styrelsesuppleant Sören Fohlström SF@RonnebyFolkteater.se  
Adjungerad Ulf Fembro UF@RonnebyFolkteater.se 0735 457 345
     
Verksamhetsledare 2010 - 2022  Håkan Robertsson Hakan@Robertssons.nu 0708 335 183
   
Personal  
Ann-Charlotte Lundgren, Husfru ACL@RonnebyFolkteater.se  
Tommy Karlsson, Köksmästare TK@RonnebyFolkteater.se 0737 852 169
Joakim Mostberg, skådespelare    
     
Servering servering@RonnebyFolkteater.se 0793 412 598
     
 
   
Riksteatersektionen  
Kseniya Ani, Sammankallande KA@RonnebyFolkteater.se 0704 545 461
Monica Pettersson MEP@telia.com   
Diyar Omer Diyar.Omer@ABF.se
Anette Castell Anette.Wall.Castell@gmail.com
Lilian Norberg Lilian.Bjorstorp@gmail.com
   
   
Decibellerna  


Decibellerna finns nu på Folkteatern.
 

   
Ordförande Ingegerd Ådahl IA@RonnebyFolkteater.se 0701 320 019    

 

Ronneby Folkteater
OrgNr: 802451-3544
Bank: Swedbank
Bankgiro: 614-0669
Swish: 123 170 90 13
EU VAT-nr: SE802451354401

Ronneby Folkteater
Rådhusparken
372 37 Ronneby

Medlemmar i Folkets Hus och Parker.
Medlemmar i Riksteatern Blekinge
Arbetsgivarorganisation: Fremia

Publikentre: Gångbrogatan 1, 372 37 Ronneby