Foto Thorbjörn Frennesson

 

Hej och
välkommen!

Den här hemsidan har kommit till för
att du som väljare skall  kunna ta
kontakt med mig. Jag är andre
vice ordförande i Kultur och
Fritidsnämnden i Ronneby

 


Ronneby Blodbad 2010 - Folkteatern

Ronneby Blodbad 2010 - Folkteatern

Nya Kvastar - Nyårsrevy 2011 - Folkteatern

Nya Kvastar - Nyårsrevy 2011 - Folkteatern

Flensburgska Mysteriet 2011 - Folkteatern

Drömmarens barn 2011 - Kollektivteatern

Flensburgska Mysteriet 2011 - Folkteatern

 

 

Håkan Robertsson
Bredingavägen 17
372 34 Ronneby
Hakan@Robertssons.nu

 

 
 

HEM    POLITIK    MEDIAKLIPP    GRAFFITI    FAMILJ    LÄNKAR

 

17.06.2011

Regionens kulturplan
http://www.regionblekinge.se/kulturplan/kultur-i-blekinge/nyheter/kulturplanen-ute-paa-remiss.aspx


När man läser och sätter sig in i Region Blekinges Kulturplan, som ligger ute på remiss, förstår man att det ligger mycket tänk och arbete bakom stolta rubriker och ett antal skall-och-vill-punkter där man vill ”vidareutveckla och utbilda” regionens innovatörer och kulturentreprenörer. Man försöker verkligen hålla sig ”inom ramarna”.

Detta istället för att inse att bidragsnivåerna exempelvis till det fria teaterlivet i Blekinge ligger på katastrofalt låga nivåer, faktiskt avsevärt under nivåerna som betalades ut för tjugo år sedan!

Samhällsbyggnad pågår
Det är dags för politiken att ta konsekvenserna av detta och tillföra de nödvändiga pengarna.
För ännu finns det mig veterligen inga beslut fattade om att ge upp skattefinansieringen av samhällsbygget. För det är just samhällsbyggnad som pågår när man arbetar med kultur.
Det handlar om den demokratiska människan.

Lilla Blekinge behöver inte några centraliserade lösningar för sitt kulturliv, som föreslås i kulturplanen. Ett kreativt kulturliv tar sin en egen marknadsandel av exempelvis turismen.

Största turistindustrin i länet?
Sommarteatrarna har idag en marknad på kanske 30 – 40 000 åskådare i länet. Det är kanske länets största turistindustri? Bara här i Blekinge har sommarteatrarna under sin korta säsong mer publik än Regionteatern i Växjö har under ett helt år, i Blekinge och Kronoberg tillsammans!

Det är kanske inte det blekingska teaterlivet som behöver hjälp med sin marknadsföring, eller vad det nu kan vara någon behöver hjälp med.
Vi klarar tydligen marknadskommunikationen alldeles utmärkt, utan att det läggs viktiga kulturpengar för att starta upp och administrera dyra kalendarium, som ändå aldrig kommer att vara aktuella. Denna typen av webbsidor höll man på med på 80 och 90 talen, innan Google fanns. Idag är det bara att söka i klartext för att hitta det man söker på nätet.

Grundstöd på vettig nivå
Ge oss som arbetar med teater de ekonomiska möjligheter vi behöver för att kunna börja jobba i full fart, inte bara på sommaren, för att låta teaterns del av den kreativa sektorn utvecklas i länet. Ge oss ett grundstöd på en vettig nivå och släpp oss lösa, så skall vi fixa vår del av det levande kulturliv alla trängtar efter. Teatern är samlingsplatsen för alla kulturformer. Här finns plats för ordet, sången, musiken, dansen och bildkonsten. Teatern kan vara en arbetsplats och extra födkrok för alla inom den kreativa sektorn i länet.


Politiken skall bistå med riskkapital, igångsättningspengar som är av den storleken att olika innovatörer och exploatörer inom teatersektorn kan skapa ett kreativt arbetsklimat i länet. Vi klarar oss inte med stöd på lägre nivåer än på nittiotalet!

Både Regionteater och levande Blekingskt teaterliv
Vetskapen om att regionen skickar ut 6-8 miljoner teaterkronor till Växjö årligen och sen tror att det räcker med en halv miljon till Teatersmedjan i Karlshamn och några småbidrag i hundratusen kronors klassen till oss andra aktörer inom teatern i länet, ger bara ångest hos oss som dagligen jobbar med att utveckla teatern i de andra kommunerna i länet.


Vi har råd både med en Regionteater och ett levande lokalt teaterliv i länet – om vi ville!

1. Vi behöver ett nytänk och en klokare fördelning av Landstingets skattemedel som Regionen redan idag fördelar inom kultursektorn.

2. Förutom den knappa miljon som idag ojämnt fördelas mellan olika teaterverksamheter i länet måste inför 2013, två - tre miljoner tillföras teatern i länet för att verksamheterna skall börja utvecklas och kunna blomma ut.

3. Vi behöver ett tillskott på tio miljoner till kulturlivet i länet på sikt, från region och kommuner – och inte häller de pengarna får gå till centraliserade kulturinstitutioner eller tjänstemän. Det är innovatörerna i samverkan med sina entreprenörer som behöver möjligheter att utveckla sina idéer.

4. Låt tusen blommor blomma. Det är när det blir för mycket växter i landet man behöver komma åt att luka, inte när jorden ligger död. Det enda som behövs just nu är gödning.


Kulturarbetare och fritidspolitiker