Foto Thorbjörn Frennesson

 

Hej och
välkommen!

Den här hemsidan har kommit till för
att du som väljare skall  kunna ta
kontakt med mig. Jag är andre
vice ordförande i Kultur och
Fritidsnämnden i Ronneby

 


Klipp från genomförda Community Art projekt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://vredevanutrecht.com/community-art

 

 

Håkan Robertsson
Bredingavägen 17
372 34 Ronneby
Hakan@Robertssons.nu

 

 
 

HEM    POLITIK    MEDIAKLIPP    GRAFFITI    FAMILJ    LÄNKAR

 


Dags att lägga ner Riksteatern?

Var kan vi möta den nya scenkonsten?

Är det inom vården, på fängelser eller i vanliga bostadsområden?

 

I Europa är Community Art ett sedan länge välkänt begrepp, som innebär att skapa nya och oväntade möten mellan konst och samhälle.

 

I Sverige saknar vi ännu de nödvändiga nätverken för denna verksamhet. Här lever kulturen, och i synnerhet scenkonsten, fortfarande till stor del i väl avgränsade, slutna rum. 


En Community är ett begrepp som lanserats i IT åldern som står för både en fysisk och en mental mötesplatsplats, på nätet. Vad är då Community Art. 

I Försvenskad form benämns Community Art oftast som Community Teater. Företeelsen definieras av sina tre ingående dimensioner: 

  • Den konstnärliga kvalitetsdimensionen

  • Den sociala dimensionen

  • Den etiska dimensionen

Ett konkret exempel
på Community Teater tagit från en operafestival i Utrecht, Holland, där man bl.a genomförde en halvtimmes lång nyskriven operaföreställning, från loftgångarna i ett hyreshus, genom att sjunga en minuts opera per dörr – i 34 dörrar.  

Förarbetet var långt, alltifrån att knacka på hos folk och fråga om de ville ha en minuts opera i sin hall, få 20 talet kompositörsstudenter att specialskriva ett verk, en lokal mellanstadieskola att skriva sångtexter och så repetera med professionell ensemble på 34 operasångare, en för varje dörr. Och de sociala nätverken som skapades mellan hyresgästerna i loftgångarna är unika. 

Teaterkritikerna ställs också inför ny utmaningar. Konstnärlig kvalitet kontra sociala och etiska aspekter? 

Riksteatern
har uppmärksammat Community Teatern, som växer i både Amerika, Europa och Asien, bl.a. genom att kalla till den första svenska konferens i ämnet 14- 16 mars i Lund och ett pilotprojekt i Botkyrka kommun.

Ett mindre lyckat Community Teaterexperiment finns idag också på Örebro Länsteater. 

Etiska krav
Community Teatern är en mötesplats mellan professionella och icke professionella medverkande. Detta ställer nya krav på teaterns öppenhet. Det handlar inte bara om att ge utan också om att ta in. Community Teatern kräver dessutom kanske också kanske en ny sorts regissörer/ledare som kan balansera konstnärliga krav med de sociala och etiska dimensionerna som krävs för ett i alla delar gott resultat. Community Art is slow. 

Det unika med företeelsen är den etiska aspekten, som från frigruppernas stora tid och fram till idag, aldrig förut varit en del av den interna mål och medeldiskussionen inom teatern.  

Internet
En annan förutsättning är Internet. Idéer, lyckade projekt, misslyckade satsningar, allt finns att tillgå och arbetsmetoden är sådan att projekten skall kunna utvärderas i efterhand. 

Community Teater har visat sig vara ett mycket vasst verktyg både i integrations- och andra sociala processer samt i tillväxthänseende. Förståelse för varandras olikheter och kvaliteter uppmärksammas. Den är också en balans till Mainstream kulturen, där våra Länsteatrar måste räknas in. 

I Mostar, Bosnien Hezegovina
jobbar man med ungdomar som sargats av kriget, både fysiskt men kanske främst psykiskt. Unga människor som sett sin mor och systrar mördats eller våldtas bearbetar sina upplevelser på scen, givetvis under kvalificerat ledarskap.  

Hur hanterar man våldtäkter på scen, undrar vi. Föreställningarna spelas utan ord. -Hjärnan kan ljuga, men aldrig kroppen säger Sead Djulic, regissör och teaterchef, Youth Theatre of Mostar.

En ung flicka som bevistat våldtäkter mot hela sin familj och sig själv, innan hennes mor misshandlades till döden framför hennes ögon spelar en flicka som tvångsmatas med frukt på scen, mer och mer frukt, hatet mot tvångsmataren skärps, mer och mer frukt, obehaget sprider sig i salongen.  

Vem är det då som våldtar, skapar man inte mer hat mellan ”de två sidorna” undrar vi.

-Vem fienden är?, – inte ”de andra”, man stred mot i kriget, utan döden, svarar Sead Djulic. 

Konsensussverige
Sverige är förvisso ett konsensussamhälle, men som sådant måste man noga ta vara på sina outsiders. Allt från Nobellpristagare, IKEA-grundare, författare, regissörer och skådespelare, uppfinnare, musikanter m.fl. Allt för att utveckla och vässa samhällsutvecklingen och ge medborgare tillit och utvecklingsmöjligheter inom samhällets och näringslivets alla områden. 

En utveckling av Community Teatern blir en utveckling emot de allt stelare länsteatrarna med stora produktionskrav i sina portföljer. De måste givetvis fortsätta att finnas för att ge Mainstream-teater, eller som man i sammanhanget kan kalla det Teater-teater till barn, ungdom och vuxna. 

Community Teatern är dock fullständigt gränslös och måste så förbli. Det ställer nya krav på bidragsgivarna. Det bör kanske vara Regionerna som tar ansvar tillsammans med Statens Kulturråd.  

Lägg ner Riksteatern
Var hittar man då pengar för att kunna arbeta brett med Community Teater i alla Sveriges regioner. Jag tror att det är Riksteatern som måste stryka på foten.

Det kan inte vara rimligt att ha Riksteatern turnerande runt i samma regioner som Länsteatrarna idag turnerar i med egna resurser och kvalitativa teaterproduktioner.  

Man bör kunna fördela ut de delar av riksteaterns verksamhet, man anser skall finnas kvar, på landets Länsteatrar.  Forskning och utveckling bör läggas ut på Länsteatrar för att öka kvalitet och nydaning. Teaterföreningarna måste hanteras i särskild ordning. Turnéer av intressanta föreställningar, producerade runt om i landet, måste givetvis även i fortsättningen få turnéstöd mm mm. 

Överskjutande medel formeras till potter för landets regioner att satsa på sina egna Community Teater projekt. 

En sådan kraftfull satsning kommer, förutom de konstnärliga, sociala och etiska effekterna Community Teatern ger, att skapa en helt ny arbetsmarknad för kulturarbetare och freelance artister. Denna nya mer dynamiska arbetsmarknad kommer dessutom att kunna bli viktig för konstens utveckling och mångfald i hela Sverige.

25.03.2008