Anekdoter från min hembygd

Märkliga händelser och människoöden fastnar i vårt medvetande. Ett helt vanligt namn får en vacker dag en viss klang och betydelse. Gamla bekanta till namnets ägare känner sig plötsligt smickrade av att ha träffat denna, för andra helt obekanta människa. Personen i fråga har genom goda berättare blivit en legend. 

Vissa av dessa personer och händelser har etsat sig fast i mitt minne och det är väl bäst att sätta det på pränt medan det finns något minne kvar… 

De var värdefulla den tid de fanns ibland oss och de kommer alltid att vara värdefulla för bygdens historia. De människor som här kommer att beskrivas hade, som alla vi andra, allt annat än bara sötebrödsdagar i livet. Värdighet och stil var dock deras adelsmärke även om de ibland var kringvandrande personer i samhällets utkant. De kunde konsten att glädja andra. Deras livsfilosofi var enkel och de bar med sig det finaste en människa kan få till låns HUMORN

                                     Gunnar Nilsson
Öljehult 1999