Tillbaka till startsidan!
Blekinge Läns Bildningsförbund

Hälsofrämjande ...

blad2.gif (393 bytes)

Planer inför sommar och höst - 2002-06-20

Över 1 800 har sett "Livet Suger" - 2002-06-20

Livet Suger spelas i Karlskrona - 2002-03-26

Arbetet går vidare - 2002-03-21

Fullsatt på premiärerna - 2002-03-01

Teater Hela Livet snart på plats - 2002-02-15

Kickoff för Dig som gör Blekinge mer hälsosamt - 2002-01-25

Premiär för hälsokabaré! - 2002-01-14

Samarbete med Teater Hela Livet! - 2002-01-12

Landstinget fattar beslut om miljonen! - 2001-11-12

Landstinget Blekinge antog i november 2000 ett program för att främja hälsan i Blekinge. I det tar man upp punkter som samverkan i folkhälsoarbetet, meningsfull sysselsättning, social gemenskap, ekologisk uthållig miljö, rekreation och kultur samt hälsofrämjande livsstil.

Landstinget kommer, inom ramen för Hälsofrämjande programmet för Blekinge, att särskilt inrikta sitt hälsofrämjande arbete på barn och ungdomar. Arbetet kommer bland annat att med stöd av teaterföreställningar lyfta fram goda exempel, genomföra en "framtidsverksstad" och bygga nätverk med de goda krafterna som exempel.


Nytt, nytt nytt ...

Planer inför sommar och höst - 2002-06-20
Sommarteater med "Den inbillade sjuke" spelas i alla länets kommuner, ett tjugotal föreställningar.
Vi kommer att spela "Livet suger" (med efterföljande diskussion) i alla länets kommuner, företrädesvis ute i rektorsområdena, vi arbetar på att få till stånd möten med föräldrar och elever.
"Livet suger" kommer också att framföras vid två nationella konferenser samt vid ett samarbete med Ett Helt Liv, riktat mot Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Vi har premiär på "En blå apelsin", pjäs om psykisk hälsa.
Vi försöker också komma till de politiska partierna för att spela och diskutera.Gärna också vid de olika kommunfullmäktiges sammanträden där vi har klart med Sölvesborg och en föreställning för landstingsfullmäktige.
Vi arbetar också med tidningarna, att få dem att nappa på ett par länsomfattande tävlingar - allt för att stötta ett hälsofrämjande arbete.

Över 1 800 har sett "Livet Suger" - 2002-06-20
Sammanlagt över 1 800 människor har sett "Livet Suger - ja må vi leva" och börjat fundera kring det här med hälsa och hur vi är mot varandra. Teater Hela Livet har spelat 12 föreställningar i Blekinge med närmare 1 300 i publiken och dessutom gjort fyra föreställningar utanför länet med 550 åskådare.

Ett antal framtidsverkstäder har också gjorts i anslutning till föreställningarna med intressanta synpunkter och diskussioner om vilka värderingar vi har om vad som egentligen är viktigt för att må bra.

Livet Suger spelas i Karlskrona - 2002-03-26
Nu är det klart att Teater Hela Livet spelar Livet Suger som offentliga föreställningar på Konserthusteatern i Karlskrona den 24, 26 och 27 april.

Arbetet går vidare - 2002-03-21
Det pågår diskussioner om olika aktiviteter runtom i länet med avstamp i hälsokabarén Livet Suger. Den spelas för Lions i Olofström den 25 mars och man diskuterar ett arrangemang till hösten. I Olofström pågår också samtal med Teaterföreningen om en offentlig spelning.

I Ronneby har man mött Folkhälsorådet för att diskutera en stor offentlig aktivitet kring folkhälsa i september.

Dessutom har man spelat för personalavdelningen på sjukhuset i Kalmar och på Bildningsförbundets årsmöte.

Fullsatt på premiärerna - 2002-03-01
Så var det då över. Livet suger är framfört för första och andra gången i dels en världspremiär i Karlshamn den 26 februari och dels en, för Teater Hela Livet, hemmapremiär den 1 mars. Gott om folk på båda ställena, ja i Ronneby så fullsatt att folk stod längs med väggarna. Goda recensioner i lokaltidningarna. Det blev också flera förfrågningar om att spela i andra, lokala sammanhang. De kommer vi att annonsera här så snart vi vet.

Många intressanta förslag om vad vi kan göra för att må bättre kom också fram under diskussionerna efter föreställningarna. Nu kommer de samtalen att föras vidare på hemmaplan och Teater Hela Livet fortsätter spela för livet och hälsan.

Teater Hela Livet snart på plats - 2002-02-15
Snart kommer Teater Hela Livet att kunna slå upp portarna på sitt högkvarter Gamla Teatern i Ronneby. Adressen är Gångbrogatan 1. Telefon, som redan fungerar, är 0457 - 129 50. Ring dem, de blir så glada så.

Kickoff för Dig som gör Blekinge mer hälsosamt - 2002-01-25
Den 26 februari på Kreativum i Karlshamn och den 1 mars på Kulturcentrum i Ronneby är det "kickoff" för de utåtriktade aktiviterna.

Förutom premiär på "En kabaré om hälsan" blir det erfarenhetsutbyten och diskussioner mellan de som jobbar med eller vill jobba med hälsofrämjande i Blekinge. Inbjudan skickas ut i dagarna och kan också läsas här som pdf-fil med hjälp av Acrobat Reader.

Premiär för hälsokabaré! - 2002-01-14
Teater Hela Livet har premiär på sin hälsokabaré på Kreativum i Karlshamn den 26 februari. En rolig och tänkvärd föreställning som ska grunda för en diskussion om hur vi kan göra vårt län till ett föregångslän när det gäller att må bra. Inbjudningar kommer i olika utskick och annonser.

Samarbete med Teater Hela Livet! - 2002-01-12
Det är nu klart att det blir Teater Hela Livet med Ulf Fembro i spetsen för ett antal kända teaterpersonligheter som kommer att ha hand om det praktiska arbetet med Hälsofrämjande-projektet.

Samarbetet presenterades vid en presskonferens i Karlskrona.

Landstinget fattar beslut om miljonen! - 2001-11-12
Landstingsstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde idag att anslå en miljon kronor till projekt för hälsofrämjande arbete.

Projektet beskriver hur ett strategiskt arbete skall genomföras för att speciellt sätta fokus på barn och ungdomsperspektivet i det hälsofrämjande arbetet. Detta synsätt gagnar också uppfyllandet av WHO:s barnkonvention och landstingets beslut att barn- och ungdomsperspektivet får en framträdande roll i det hälsofrämjande arbetet.


Läs "Hälsofrämjande program för Blekinge"

Fler hälsolänkar!